Empresa

Assegurança d'empresa

Dades del client

Propietari de l'edifici (si és diferent del prenedor)

Descripció detallada de l'activitat

Situació del risc

Capitals a assegurar

Continguts

Responsabilitat civil

Mesures de seguretat

Robatori

Incendi